Pretensioonid

Pretensiooni esitamise õigus ja selle esitamine
1. Pretensiooni esitamise õigus
1.1. Bestie e-pood vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Tarbijalemüügi puhul peab ostja teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Bestie e-poele kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
1.2. Ostja võib puuduse ilmnemisel pöörduda Bestie e-poe poole oma pretensiooniga ostetud kauba või teenuse osas kahe aasta jooksul.
1.3. Pretensiooni esitamise ajal (ehk kahe aasta jooksul) tekkinud tootmisdefekt kas parandatakse või toode asendatakse. Asja asendamine tähendab täpselt samasuguse toote asemele andmist ehk kõik parameetrid peavad olema samad nt värv, suurus, mudel jne.
1.4. Asja parandamise või asendamise korral hakkab asja parandatud osa/vahetatud asja suhtes kehtima uus kaheaastane pretensiooni esitamise õigus alates parandatud osa või asendatud asja üleandmisest ostjale.

2. Pretensiooni esitamine või toote tagastamine
Ei mingit pikka seletamist ega põhjendamist! 

2.1. Kui soovid pretensiooni esitada: palun kirjutage meile, millise toote kohta soovite pretensiooni esitada ja kirjeldage pretensiooni sisu võimalikult täpselt. Tehke seda palun kirjalikult vabas vormis saates meile e-maili aadressile bestie@bestie.ee või bestieestonia@gmail.com . 

2.2. Kui soovid toote tagastada: palun kirjutage meile, millise toote soovite tagastada. Tehke seda palun kirjalikult vabas vormis saates meile e-maili aadressile bestie@bestie.ee või bestieestonia@gmail.com  ja tagastage toode. Meie teeme tagasimakse esimesel võimalusel.

Püüdleme mõlema osapoole heakskiitva tulemuseni ❤️
Järgmine
Tarneinfo

Vastused puuduvad

Email again: